Bekijk-onze-shops.gif
welkom bij overlevingspakken.com.jpg

Het CE Markeringssysteem

EN 342 - EN 343 - EN 343 - EN 531 - EN 533 - EN 471 - EN 393 - EN 395Helly Hansen maakt werkkleding die onder de definities van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE - Personal Protective Equipment) valt en deze kleding wordt dan ook gemarkeerd in overeenstemming met de voorschriften voor CE markering (EN normen). Dergelijke werkkleding is bedoeld om te beschermen tegen ongevallen en verwondingen onder omstandigheden waarbij de werkers te maken hebben met kou, hitte, vlammen, regen en verminderd zicht.

Helly Hansen CE Markering 1.jpg

De EU richtlijnen classificeren PPE in drie categorieën:

Categorie 1 betreft het laagste niveau van PPE. De gebruiker wordt geacht zelf de behoefte aan bescherming te bepalen en er is sprake van een beperkt risico op ernstige gevolgen indien er geen geschikte kleding wordt gedragen. De producten uit deze categorie voldoen volgens de opgaven van de fabrikant aan de normen. HH producten in deze categorie zijn waterdichte kleding (EN 343) en kleding die beschermen tegen de kou (EN 342).

Categorie 2 zijn producten die zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen die risico op ernstige, maar niet fatale gevolgen met zich meebrengen (niet categorie 1 of 3). De producten moeten worden getest en gecertificeerd door een aangewezen instantie. Producten uit deze categorie zijn vlamvertragende kleding (EN 531/533), kleding die goed zichtbaar is (EN 471) en reddingsvesten (EN 395, 396 en 399) en drijfhulpmiddelen (EN 393).

Categorie 3 betreft producten en omgevingen waarin de gebruiker kan worden blootgesteld aan levensgevaar of aan gevaren die de gezondheid ernstige en permanente schade toebrengen.

Productprestaties

Het CE merkteken garandeert dat het product voldoet aan de prestatienormen die voor de betreffende producten zijn vastgesteld. Het is geen garantie dat het product de kans op ongevallen vermindert of ernstige verwondingen voorkomt in gevallen dat de gebruiker wordt blootgesteld aan gevaren in de werkomgeving. Hierna volgt een samenvatting van de EN normen die worden toegepast in de HH Workwear collectie. Neem voor volledige informatie over het CE Markeringssysteem contact op met onze vertegenwoordiger of de lokale autoriteiten.

* De testgegevens worden weergegeven als een integraal onderdeel van het symbool als gemeten aan de hand van voorgeschreven methodes of op een schaal van 1 tot en met 3, waarbij 3 het hoogste niveau is.

* De werkelijke gegevens betreffende een HH product worden weergegeven op het innaai-etiket aan de binnenzijde van het kledingstuk.

Helly Hansen CE Markering horizontaal.jpg

NORMEN PPE CATEGORIE 1

EN 342, EN 343

EN 342 Bescherming tegen kou

De norm specificeert testmethodes en eisen die worden gesteld aan de prestaties van kleding die is bedoeld om bescherming tegen kou te bieden. Helly Hansen heeft de producten getest aan de hand van een methode (B) waarbij de isolatie (X) wordt gemeten van een ensemble (jack/broek) dat wordt gedragen met een basislaag.

Bovendien worden de luchtdoorlatendheid

(Y) en de waterdampbestendigheid

(Z) gemeten.

X Isolatie, werkelijke gegevens (hoe hoger het cijfer hoe beter)

Y Luchtdoorlatendheid,

niveau 1, 2 of 3

Z Waterdampbestendigheid

niveau 1, 2 of 3

EN 343

Bescherming tegen slecht weer

De norm specificeert testmethodes en eisen die worden gesteld aan stoffen en naden van kleding die is bedoeld om te beschermen tegen slecht weer, oftewel weersomstandigheden met een combinatie van neerslag (regen, sneeuw), mist, vochtigheid en wind bij temperaturen tot -5°C. De kleding wordt getest op waterdichtheid

(X) en op waterdampbestendigheid

(Y).

X Waterdichtheid, niveau 1, 2 of 3

Y Waterdampbestendigheid

niveau 1, 2 of 3
NORMEN PPE CATEGORIE 2

EN 531, EN 533, EN 471, EN 393, EN 395

EN 531 Bescherming tegen hitte en vlammen

De norm specificeert de eisen die worden gesteld aan de prestaties van beschermende kleding voor werkers die worden blootgesteld aan hitte. Beperkte vlammenspreiding (A) (voldoende/onvoldoende) wordt getest aan de hand van een testmethode die wordt beschreven in EN 532. Om te voldoen aan de eisen die worden gesteld in EN 351 moet de kleding bovendien beschermen tegen ten minste één vorm van hitte. De hitte kan overbrengingshitte B (niveau B1-B5) zijn volgens EN 367, stralingshitte C (niveau C1-C4) volgens EN 366, spatten gesmolten aluminium (D) volgens EN 373 en spatten gesmolten ijzer (E) volgens EN 373. HH producten die onder EN 531 vallen, worden getest op bescherming tegen stralings- en overbrengingshitte.

Helly Hansen CE Markering horizontaal 2.jpg

EN 533

Bescherming tegen hitte en vlammen

De norm specificeert de eisen die worden gesteld betreffende eigenschappen op het gebied van beperkte vlamspreiding van materialen en materiaalsamenstellingen die worden gebruikt voor beschermende kleding. Het materiaal of de materialen worden overeenkomstig geclassificeerd met een index voor beperking van vlamverspreiding (X) voor en na een standaard wasprocedure (Y). X/Y Vlamverspreidingsindex, index 1, 2 of 3 Y Aantal wasbeurten bij een bepaalde temperatuur. Indien de index 1 (laagste niveau) is, kan het kledingstuk uitsluitend worden gebruikt over een kledingstuk met index 2 of 3.

EN 471

Kleding voor goede zichtbaarheid

De norm specificeert eisen die worden gesteld aan kleding die is bedoeld om de gebruiker goed zichtbaar te maken in gevaarlijke situaties, zowel onder alle lichtomstandigheden overdag als bij verlichting door de koplampen van een voertuig in het donker (24 uur, zichtbaarheid). Effectieve zichtbaarheid wordt geboden door een fluorescerende stof en reflecterende strepen. De zichtbaarheid wordt gemeten

als een combinatie van de plaats en de positionering van de reflecterende materialen (X) en de kwaliteit deze materialen (Y). X Plaats reflecterende/fluorescerende stof, niveau 1, 2 of 3 Y Type/kwaliteit reflecterend materiaal 1 of 2

EN 393

Drijfhulpmiddelen 50N

De norm specificeert testmethodes en eisen die worden gesteld aan het ontwerp en de prestaties van drijfhulpmiddelen met 50N drijfvermogen voor volwassenen.

Drijfhulpmiddelen zijn onder andere vesten en pakken/kledingstukken die drijfvermogen leveren; deze producten draaien de gebruiker in het water niet in een stabiele positie. EN ISO 15027-3 klasse D is een norm betreffende het vermogen van drijfpakken om te beschermen tegen onderkoeling.

EN 395

Reddingsvesten 100N

De norm specificeert als hierboven voor reddingsvesten met 100N drijfvermogen. In de HH collectie omvat de norm reddingsvesten met drijfschuim. Reddingsvesten draaien een bewusteloze persoon in een bepaalde stabiele positie, die voorkomt dat water de mond en neus binnendringt.

Helly Hansen CE Markering horizontaal 3.jpg

NORMEN PPE CATEGORIE 3

EN 1149, ENV 50354, ENV 470-1

EN 1149

Elektrostatische eigenschappen

EN 1149 bevat een aantal eisen en testmethoden voor het meten van de bescherming tegen statische elektriciteit of ontvlambare ontladingen.

EN 1149-1 specificeert de elektrostatische eisen en testmethoden voor kleding die bescherming biedt door elektrostatische verspreiding ter voorkoming van gevaarlijke ladingen. Deze richtlijn wordt gebruikt voor het meten van de oppervlakteweerstand van geweven of gebreide stoffen met metalen vezels voor aarding.

EN 1149-2 specificeert een testmethode voor het meten van de verticale elektrische weerstand van materialen die worden gebruikt voor het maken van beschermende kledingstukken. Deze Europese richtlijn is niet van toepassing voor het specificeren van bescherming tegen hogere voltages.

EN 1149-3 specificeert methoden voor het meten van de verspreiding van elektrostatische ladingen van het oppervlak van materialen die worden gebruikt voor het maken van beschermende kledingstukken. Deze richtlijn wordt gebruikt voor

oppervlakte- of kerngeleidende vezels, m.a.w. vezels zonder aarding.

ENV 50354

Bescherming tegen vlambogen

Deze richtlijn specificeert het testen van en de classificatie voor materialen en kledingstukken die worden gedragen wanneer het risico op blootstelling aan elektrische vlambogen aanwezig is. Dergelijke kleding voorkomt ernstige gevolgen van blootstelling aan een elektrische vlamboog, doordat deze geen vlam vat en niet op de huid smelt. De door de kleding geboden bescherming wordt geclassificeerd als

Klasse 1: 4kA

Klasse 2: 7kA

Specifieke gevaren door accidentele elektrische vlambogen ontstaan door de hoge temperatuur, de drukpieken en de verdamping en het spatten van heet en gesmolten

metaal, de effecten van hitteflux, lawaai, UV straling, hete olie of de gevolgen van fysieke en mentale shock.

ENV 470-1

Beschermende kleding tijdens het lassen en gelijkaardige operaties

Deze norm bepaalt de eisen gesteld aan beschermende kleding, gebruikt tijdens het lassen. De norm handelt over beschermingskleding die gedragen wordt bij omgevingstemperatuur, gedurende een periode van 8 uur en bescherming biedt tegen kleine deeltjes wegspringend gesmolten metaal (EN 348), toevallig contact met vlammen (EN 532) en UV straling.

 

 

 

 

 

 
® 2004 zwemvesten.nl
Design: Contemplated
Choose language:   Choose country (NL, 21% VAT):